Công ty cổ phần đầu tư - tư vấn thiết kế Á Âu
Cover

DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH QHPK XÂY DỰNG TẠI KHU VỰC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BẮC SÔNG HIẾN TỶ LỆ 1/2000

DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG TẠI KHU VỰC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BẮC SÔNG HIẾN TỶ LỆ 1/2000 ĐỊA ĐIỂM: THÀNH PHỐ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG

+ Vị trí dự án:

§Khu đất nghiên cứu quy hoạch thuộc địa giới hành chính 2 phường Sông Hiến phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
§Ranh giới nghiên cứu:
-Phía Bắc giáp đường QL3 đường QL4.
-Phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng phường Sông Hiến.
-Phía Nam giáp dự án phát triển đô thị số 7A 10A.
-Phía Tây giáp nút giao QL3 đường nhánh QL3-QL4 theo quy hoạch khu dân cư hiện trạng phường Đề Thám.

+ Quy mô dự án:
  
Diện tích khu đất khoảng 67,78ha


Dự án khác