Công ty cổ phần đầu tư - tư vấn thiết kế Á Âu
Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Để tổ chức thực hiện mọi công việc của gói thầu tư vấn công ty dự kiến tổ chức bộ máy hoạt động như sau:

      Giám đốc công ty

-Giám đốc công ty là người trực tiếp làm việc với Ban quản lý dự án (Chủ đầu tư) và chịu trách nhiệm chính trước CDT trong việc thực hiện các cam kết của hợp đồng.
-Chỉ định đội ngũ cán bộ nhân viên thực hiện gói thầu, phân giao nhiệm vụ và kiểm soát chất lượng cũng như tiến độ công việc thông qua chủ nhiệm dự án và bộ phận quản lý chất lượng sản phẩm (KCS)
 
      Bộ phận Kế hoạch Kỹ thuật
 
-Có nhiệm vụ lập kế hoạch quản lý kỹ thuật chất lượng công trình, trực tiếp tôt chức quản lý điều hành dự án, tổ chức giám sát kỹ thuật thi công các công trình, các dự án do Công ty đảm nhận.
-Những kỹ sư tư vấn quản lý điều hành dự án, giám sát thi công là những người có năng lực chuyên môn cao, có kinh nghiệm tôt chức điều hành dự án, tổ chức hiện trường, kinh nghiệm trong công tác thi công
 
      Chủ nhiệm dự án
 
-Chủ nhiệm dự án nhận nhiệm vụ từ Ban Giám đốc, phân giao cụ thể cho từng bộ phận, từng thành viên. Trong quá trình thực hiện luôn luôn bám sát, kiểm tra đôn đốc dể công việc thực hiện đạt kết quả tốt nhất.
-Chủ nhiệm dự án là người quyết định và chịu trách nhiệm chính về các vấn đề, các giải pháp, các thông số kỹ thuật… trong mọi bước của quá trình thực hiện, cũng như kết quả ở sản phẩm cuối cùng
 
      Bộ phận thiết kế
 
-Bộ phận thiết kế là trung tâm quan trọng nhất trong quá trình thực hiện mọi công việc của gói thầu.
-Những KS trực tiếp thiết kế sẽ tham gia ngay từ đầu vào giai đoạn khảo sát với vai trò chỉ đạo về kỹ thuật và quyết định tại hiện trường những thông số kỹ thuật chính như : địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn, dân cư kinh tế, tổng mặt bằng.
-Sau khi nhận được số liệu khảo sát, kỹ sư thiết kế sẽ tiến hành thiết kế trên cơ sở quy trình, quy phạm hiện hành, mong muốn của CDT và kinh nghiệm bản thân.
-Kết quả thiết kế bao gồm bản vẽ và khối lượng được chuyển qua cho bộ phận dự toán tính toán khối lượng để tiến hành lập dự toán
 
        Bộ phận Kinh tế, kế hoạch
 
-Bộ phận kinh tế kế hoạch bao gồm các kỹ sư có chuyên môn về kinh tế xây dựng sẽ tiến hành lập dự toán trên cơ sở khối lượng thiết kế.
-Bộ phận kinh tế kế hoạch sẽ chịu trách nhiệm về các phép tính, cách thức thành lập giá, đảm bảo giá dự toán được thành lập theo đúng quy định của Nhà nước.
 
Bộ phận Quản lý chất lượng (KCS)
 
-Bộ phận quản lý chất lượng là người kiểm tra chất lượng cuối cùng của hồ sơ thiết kế.
-Kỹ sư KCS là người có chuyên môn sâu rộng về thiết kế và thi công công trình, đặc biệt là kinh nghiệm. Đảm bảo phát hiện mọi sai sót của sản phẩm để kịp thời sửa chữa, bổ sung trước khi giao nộp hồ sơ cho chủ đầu tư.